1 / 13
farma farm
polski
english
2 / 13
rolnik farmer
polski
english
3 / 13
dom house
polski
english
4 / 13
stodoła barn
polski
english
5 / 13
taczka barrow
polski
english
6 / 13
buda doghouse
polski
english
7 / 13
pole field
polski
english
8 / 13
strach na wróble scarecrow
polski
english
9 / 13
łąka meadow
odtwórz głos
polski
english
10 / 13
ogród garden
polski
english
11 / 13
sad orchard
polski
english
12 / 13
las forest
odtwórz głos
polski
english
13 / 13
drzewo tree
polski
english